Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/42/EF av 29. juni 2007 om materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler

Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Innhold
Direktivet er en kodifisering av tidligere direktiver for regenerert cellulose:

Kommisjonsdirektiv 93/10/EØF (EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27)
Kommisjonsdirektiv 93/111/EF (EFT L 310 af 14.12.1993, s. 41)
Kommisjonsdirektiv 2004/14/EF (EFT L 27 af 30.1.2004, s. 48)

Det opprinnelige direktivet 93/10/EØF har ved to anledninger blitt vesentlig endret. Bakgrunnen for kodifiseringen er at EU-kommisjonen mener det bidrar til et klarere og mer rasjonelt regelverk.

Merknader
Rettsakten krever ikke endringer i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 21.12.1993, nr. 1381. Dette fordi det ikke innføres nye bestemmelser sett i forhold til de direktivene som rettsakten kodifiserer.

Fordi det ikke innføres nye bestemmelser har rettsakten verken økonomiske konsekvenser for næringsliv eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet finner rettsakten akseptabel. Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for Næringsmidler.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status:
Rettsakten ble fastsatt av EU-kommisjonen 29. juni 2007.

Den ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2007
Gjennomføringsfrist i EU
20.07.2007
Anvendelsesdato i EU
20.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 163-174
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2008
Anvendes fra i Norge
14.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro