Krystalglassdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 69/493/EØF av 15. desember 1969 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om krystallglass

Council Directive 69/493/EEC of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.6.2004

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.1969
Gjennomføringsfrist i EU
16.06.1971
Anvendelsesdato i EU
16.06.1971

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 9.7.1998, p. 76-80
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.1997
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.1997
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.1997

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2004
Anvendes fra i Norge
01.07.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31969L0493
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro