Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner og nettbrett

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming mobiltelefoner og nettbrett i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

(In preparation) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for mobile phones and tablets pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Høring om initiativet for økodesignforordning igangsatt av Kommisjonen 31.5.2021 med frist 23.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 23.12.2020)

Miljøvenligt design: udformning af bæredygtige mobiltelefoner og tabletcomputere

Om dette initiativ

Dette initiativ er planlagt inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi 2020 og er i overensstemmelse med målene om effektiv ressourceudnyttelse i den europæiske grønne pagt. Det har til formål at sikre, at:

• mobiltelefoner og tabletcomputere er udformet til at være energieffektive og holdbare

• forbrugerne nemt kan reparere, opgradere og vedligeholde dem

• det er muligt at genbruge og genanvende apparaterne.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet