Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

(In preparation) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 7.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 4.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 26.1.2018)

Review of ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption

The Regulation aims to reduce the energy consumption of standby and off mode electric power consumption by establishing minimum efficiency requirements and other performance criteria. This will result in a decrease of CO2 emissions and deliver financial savings for European consumers.

Køreplaner

Feedbackperiode: 26 januar 2018 - 23 februar 2018

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2018)476688

Offentlig høring

Høringsperiode: 02 marts 2018 - 24 maj 2018

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 07 januar 2022 - 04 februar 2022

Udkast til forordning - Ares(2022)112397

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet