Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe

Tittel

Rådsdirektiv 2003/43/EF av 26. mai 2003 om endring av direktiv 88/407/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd

Council Directive 2003/43/EC of 26 May 2003 amending Directive 88/407/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.7.2004 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 88/407/EØF fastsættes der veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf.

(2) På baggrund af nye videnskabelige data bør de dyresundhedsmæssige betingelser for indsættelse af tyre på tyrestationer ændres, især i forbindelse med infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) og bovin virus diarre/mucosal disease (BVD/MD).

(3) Der bør gælde samme opbevaringskrav for alle virksomheder, uanset om de er knyttet til en produktionsenhed.

(4) Proceduren for ajourføring af lister over tyrestationer og sædbanker i tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sæd, bør forenkles.

(5) Der skal vedtages gennemførelsesforanstaltninger til direktiv 88/407/EØF i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2003
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2004
Anvendelsesdato i EU
01.07.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 13.3.2007, p. 43-52
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro