Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1203 av 5. juli 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 om organisk silisium (monomethylsilanetriol) og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tilsatt næringsmidler og brukt i produksjon av kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2017/1203 of 5 July 2017 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards organic silicon (monomethylsilanetriol) and calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) added to foods and used in the manufacture of food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utvider listen over tillatte mineralforbindelser i kosttilskuddsdirektivet (2002/46/EF) og i forordningen om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forordning (EF) nr. 1925/2006). Organisk silisium (monomethylsilanetriol) tillates brukt i kosttilskudd, og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tillates å tilsette både kosttilskudd og andre næringsmidler.

Kosttilskuddsdirektivet og forordningen om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer inneholder begge lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til henholdsvis kosttilskudd og mat/drikke, og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene. Det kan inkluderes nye vitaminer, mineraler og forbindelser av disse på listene, dersom forbindelsen er helsemessig trygg og har god biotilgjengelighet.

European Food Safety Authority ("EFSA") konkluderte 9. mars 2016 med at ny mat-ingrediensen organisk silisium (monomethylsilanetriol) er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser (til voksne med maksimal dose på 10,40 g silisium per dag), og at forbindelsen er biotilgjengelig. EFSA konkluderte 26. april 2016 med at tilsetning av kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) til næringsmidler og kosttilskudd som en kilde til kalsium, ikke er av helsemessig bekymring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring av av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd og forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
For virksomhetene er det positivt at rettsakten gir anledning til å bruke flere forbindelser ved produksjon av kosttilskudd med silisium og kalsium, og ved tilsetning av kalsium til næringsmidler.

Forbrukerne
Det er positivt for forbrukerne at EFSA har vurdert de nye mineralforbindelsene som helsemessig trygge og biotilgjengelige.

Mattilsynet
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert de to forbindelsene som helsemessig trygge og med god biotilgjengelighet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. juli 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2017
Anvendelsesdato i EU
26.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 85-87
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.10.2017
Anvendes fra i Norge
11.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1203
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro