Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om klovdyr, fisk og skalldyr

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 med hensyn til enhetlige praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2019/627 as regards uniform practical arrangements for the performance of official controls on products of animal origin

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 2.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 30.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 2.10.2020)

Kontrol af fødevaresikkerheden for animalske produkter – opdatering for klovdyr, fisk og skaldyr

Om dette initiativ

EU-regler (forordning 2019/627) fastsætter standardpraksis for offentlig kontrol af animalske produkter for at garantere, at de er sikre til konsum, og for at beskytte dyrenes velfærd.

Initiativet ændrer disse regler som følge af anmodninger fra EU-landene og interessenter om at skabe større klarhed.

Ændringerne vedrører:

• undersøgelse efter slagtning af hovdyr (f.eks. svin, køer, får og geder)

• toksiner i levende skaldyr (toskallede bløddyr)

• forurenende stoffer i fiskerivarer.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 02 oktober 2020 - 30 oktober 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)5188917

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
02.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet