Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om regler for kontroll av bærekraft og klimagassutslipp og kriterier for å reduksjon av klimagassutslipp og kriterier for lavrisiko indirekte endring av arealbruk

(In preparation) Commission Implementing Regulation on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 29.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 29.6.2021)

Bæredygtigte biobrændstoffer, flydende biobrændsel og biomassebrændsler — frivillige ordninger (gennemførelsesregler)

I dette initiativ fastsættes de detaljerede regler med henblik på at opfordre til udviklingen af frivillige ordninger, der sætter standarder for produktion af bæredygtige biobrændstoffer, flydende biobrændsel og biomassebrændsler og bekræfter, at de er blevet opfyldt.

Dette omfatter standarder om pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængige audit.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 29 juni 2021 - 27 juli 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)4234307

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
29.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet