Kjørelys om dagen

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/89/EF av 24. september 2008 som endrer, for å tilpasse den teknisk utvikling, rådsdirektiv 76/756/EØF om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om montering av lykter og lyssignaler på motordrevne kjøretøyer og tilhengere

Commission Directive 2008/89/EC of 24 September 2008 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet, sist oppdater 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/89/EF endrer særdirektiv 76/756/EØF bilag II, og tilpasser de tekniske krav på dette området til det som gjelder etter FN/ECE-regulativ 48. Direktivet åpner for montering av adaptive frontlykter og nødbremselys. Bakgrunnen for endringen er ønsket om økt ferdselssikkerhet på veg ved å forbedre synligheten av kjøretøyene ved krav om montering av kjørelys og ekstra nødbremsesignallys.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede under arbeidet med endring av FN/ECE- regulativ 48 og vært positiv til forslaget. Videre har vi vært tilstede på CATP-møte i EU-kommisjonen når forslaget til direktiv ble behandlet der.

Status
Etter endt høring er direktiv 2008/89/EF implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 28-1.

Direktivet trådte i kraft 16. okt 2009 i EU, og ble implementert i norsk rett 2. november 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2008
Gjennomføringsfrist i EU
15.10.2009
Anvendelsesdato i EU
07.02.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 197-198
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.04.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2009
Anvendes fra i Norge
07.02.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0089
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro