Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkutgave

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om retting av den svenske språkversjonen av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler

(Draft) Commission Regulation correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den svenske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 indeholder fejl i nummer 1.10.1, 3.7.1-3.7.5, 5.38.1, 6.8.1 og 7.1.5 i tabellen i del C i bilaget til nævnte forordning for så vidt angår navnene på de fodermidler, der er opført på listen.
(2) Den svenske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver af forordning (EU) nr. 68/2013 berøres ikke af disse fejl i del C i bilaget til forordningen.
(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet