ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til bestemmelsen om et EU-dekkende trafikkinformasjonssystem i sanntid

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide real-time traffic information services

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 12.10.2021)

Vejtrafikinformationstjenester – reviderede specifikationer
EU fremmer brugen af digital teknologi ("intelligente transportsystemer") inden for vejtransport.

En vigtig del er, at der leveres præcise oplysninger om trafikinformationstjenester i realtid.

Dette initiativ vil:

• udvide den geografiske dækning af sådanne tjenester til at omfatte lokale vejnet

• støtte brugen af nye datatyper, levere (nye) tjenester som i) begrænsning af adgangen til køretøjer i byområder og ii) statslig anvendelse af data fra virksomheder, f.eks. trafik- og vejstyring.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 12 oktober 2021 - 09 november 2021

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)6208796

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet