Investeringsforetak

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for investeringsforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål

Commission Regulation 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39 of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Relatert sak: Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006. Se denne for nærmere omtale og dokumenter i saken.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2006
Anvendelsesdato i EU
01.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 366-390
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
28.10.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2007
Anvendes fra i Norge
01.11.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1287
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro