Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2032 av 20. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 416/2007 om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2032 of 20 November 2018 amending Regulation (EC) No 416/2007 concerning the technical specifications for Notices to Skippers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2019)

Sammendrag av innhold
En gjennomføringsforordning som endrer forordning 416/2007 er besluttet vedtatt ved komitologi og publisert i et komitologiregister. Disse bestemmelsene regulerer teknsiske spesifikasjoner til systemet med vannveisinformasjonstjenester (RIS) som driftes av EU-Kommisjonen, herunder tekniske løsninger for å gi melding til fartøy som navigerer på EUs innlands vannveier.

Rettsakten oppdaterer gjeldende forordning med tanke på klargjøring, teknologisk utvikling og erfaringer gjort med gjeldende regler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har ikke innlands vannveier og er ikke forpliktet til å transformere regelverket for denne transportsektoren i norsk rett. I tråd med etablert praksis innlemmes likevel reglene i EØS-avtalen for det tilfelle at det i framtiden etableres innlands vannveier i Norge. Forordning 416/2007 som nå endres er tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.11.2018
Anvendelsesdato i EU
29.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R2032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro