Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for overflatebehandling med organiske løsningsmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2009 av 22. juni 2020 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler, inkludert konservering av tre og treprodukter med kjemikalier, i henhold til direktiv 2010/75/EU om industriutslipp

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2009 of 22 June 2020 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for surface treatment using organic solvents including preservation of wood and wood products with chemicals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsfbeslutningen, dansk utgave)

(1) Bedste tilgængelige teknik (BAT)-konklusioner bør lægges til grund for godkendelsesvilkårene for anlæg, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU, og de kompetente myndigheder bør fastlægge emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsbetingelser ikke overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i BAT-konklusionerne.

(2) Forummet bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, de berørte industrier og ikkestatslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, og som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse af 16. maj 2011, forelagde den 18. november 2019 Kommissionen sin udtalelse om det foreslåede indhold af BAT-referencedokumentet om overfladebehandling under anvendelse af organiske opløsningsmidler, herunder beskyttelse af træ og træprodukter med kemikalier. Udtalelsen er offentligt tilgængelig.

(3) BAT-konklusionerne, der er vedlagt i bilaget til denne afgørelse, er det væsentligste element i BAT-referencedokumentet.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 75, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2020
Anvendelsesdato i EU
29.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet