Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): tredje og siste gruppe av regioner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/493/EU av 30. september 2013 som fastsetter den tredje og siste gruppe av regioner for oppstart av driften av Visa-informasjonssystemet (VIS)

Commission Implementing Decision 2013/493/EU of 30 September 2013 determining the third and last set of regions for the start of operations of the Visa Information System (VIS)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.10.2013

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er foreløpig ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2013
Anvendelsesdato i EU
30.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet