Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

(In preparation ) Commission Delegated Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council on specific hygiene requirements for food of animal origin

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 2.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 30.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 2.10.2020)

Fødevaresikkerhed - revision af særlige regler for animalske produkter

Om dette initiativ

Formålet med dette initiativ er at opdatere reglerne (bilag III til forordning 853/2004) for at give større fleksibilitet med hensyn til hygiejnekrav til kød, samtidig med at det samme høje niveau for fødevaresikkerhed opretholdes.

Hensigten er at opstille klarere regler generelt, reagere på nye forbrugerkrav og ændre på visse krav, der har vist sig vanskelige at opfylde i praksis.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 02 oktober 2020 - 30 oktober 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2020)5183349

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
02.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet