Godkjente instanser til føring av register over svin i USA

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/453/EF av 10. juni 2008 om endring av vedtak 2006/139/EF angående en instans som er godkjendt til å føre en stambok eller et register for svin i USA

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet