Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 av 22. mars 2021 om godkjenning av eterisk ingefærolje frå Zingiber officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, ingefæroleoresin frå Zingiber officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, smågrisar, slaktesvin, purker, mjølkekyr, gjøkalvar (mjølkeerstatningsfôr), storfe meinte for slakt, sauer, geiter, hestar, kaninar, fisk og kjæledyr og ingefærtinktur frå Zingiber officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og hundar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/485 of 22 March 2021 oncerning the authorisation as feed additives of ginger essential oil from Zingiber officinale Roscoe for all animal species, ginger oleoresin from Zingiber officinale Roscoe for chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening, piglets, pigs for fattening, sows, dairy cows, veal calves (milk replacers), cattle for fattening, sheep, goats, horses, rabbits, fish and pets and ginger tincture from Zingiber officinale Roscoe for horses and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder eteriskingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe (ingefær) var godkjent som aromastoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som aromastoff, og er nå søkt regodkjent etter nytt regelverk. Ingefærolje og ingefæroleoresin er godkjent til alle dyr, mens ingefærtinktur er godkjent for hest og hund. EFSA vurderer aromastoffene å være trygt for folkehelse og miljø innenfor visse restriksjoner. Det er gitt anbefalt størsteinnhold for en rekke arter. Siden ingefær er et kjent aromastoff i mat forventes det å ha samme effekt i fôr, og demonstrasjon av effekt er derfor ikke nødvending.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2021
Anvendelsesdato i EU
12.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0485
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro