Godkjenning Østerrikes plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe

Tittel

Kommisjonsvedtak 2000/60/EF av 21. desember 1999 om godkjenning av planen framlagt av Østerrike med hensyn til overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe

Commission Decision 2000/60/EC of 21 December 1999 approving the plan for the monitoring and control of salmonella in fowl presented by Austria

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.3.2001

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, norsk utgave)

1) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 92/117/EØF har Østerrike ved brev av 17. mai 1999 og 29. oktober 1999 oversendt en plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe i Østerrike.

2) Ovennevnte plan tilfredsstiller fellesskapskravene på området, særlig de som er fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 92/117/EØF, og kan derfor godkjennes.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.1999
Anvendelsesdato i EU
22.12.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 17.1.2002, p. 502-502
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
31.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000D0060
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro