Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/194 av 3. februar 2017 om godkjenningen av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/194 of 3 February 2017 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus diolivorans DSM 32074 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av bakterien Lactobacillus diolivorans som fôrtilsetningsstoff. Bakterien er søkt godkjent i kategorien «Teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen «Ensileringsmidler». Det er søkt godkjent for alle dyrearter. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. Preparatet skal merkes med minimumsgrense når det ikke brukes i kombinasjon med andre ensileringsmidler. EFSA har vurdert Lactobacillus diolivorans til å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2017
Anvendelsesdato i EU
24.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0194
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro