Godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/304/EU av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico som skal foreta serologiske tester for kontroll av rabiesvaksiners virkning

Commission Implementing Decision 2012/304/EU of 11 June 2012 authorising laboratories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner ett laboratorium i Kroatia og ett laboratorium i Mexico til å utføre serologisk testing av hund, katt og ilder for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinasjon. De godkjente laboratoriene er:

1. Croatian Veterinary Institute
Laboratory for rabies and general virology
Savska cesta 143
Zagreb 10000
Croatia

2. Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal
Km 37.5 Carretera Federal México — Pachuca
55740 Tecámac
México

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Mattilsynets nettsider har en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne typen testing. Listen, som tidligere var en del av regelverket, offentliggjøres fra 2012 av kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gjør at det blir flere laboratorier som kan utføre serologisk testing for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinasjon som kreves for innførsel av hunder, katter og ildere til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis. Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 21-21
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro