Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/873 of 22 May 2017 concerning the authorisation of L-tryptophan produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av aminosyren L-trypofan produsert av ulike stammer av bakterien Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. L-tryptofan er regodkjent i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger». EFSA vurderer L-tryptofan å være en effektiv kilde til den essensielle aminosyren tryptofan. L-tryptofan ikke godkjent for tilsetning til vann, pga. det mangler analysemetode for tryptofan i vann.

EFSA vurderingen sier at det er et problem med endotoksiner i støvet under produksjon fra en av stammene (DSM 25084). Søker har kommet med ny data som viser at de har endret produksjonsmetode (nytt filter), som gjør at innholdet av endotoksiner i produksjonsmiljøet er redusert til sikkert nivå. Denne dokumentasjonen vurdert å være tilfredsstillende, og i rettsaktens vedlegg er det gitt at nivået er av endotoksiner skal være under 1600 IU per m3 luft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
12.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 173-176
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0873
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro