Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/894 av 28. mai 2019 om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/894 of 28 May 2019 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli CGMCC 7.232 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder godkjenning av aminosyren L-treonin produsert fra en genmodifisert stamme av E. coli (CGMCC 7.232) som fôrtilsetningsstoff til fôr og drikkevann (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: aminosyrer, deres salter og derivater), for alle dyr. Tilsetningsstoffet inneholder ikke rester fra den genmodifiserte bakterien eller rekombinant DNA. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette er en effektive treioninkilder til ikke-ruminanter, men for å være en effektiv aminosyrekilde til ruminanter må tilsetningsstoffet beskyttes mot degradering i vomma. For å hindre overdosering ved bruk i drikkevann skal preparatet merkes: "Hvis tilsetningsstoffet gis via drikkevann, bør proteinoverskudd unngås».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
18.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
18.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0894
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro