Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129 av 25. januar 2018 om godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/129 of 25 January 2018 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.2.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-arginine som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», og gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger». Det er søkt godkjent for alle dyrearter. Aminosyren er produsert med ved hjelp av en genmodifisert stamme av bakterien Corynebacterium glutamicum. Rester av den genmodifiserte bakterien, eller dens rekombinante DNA er ikke funnet i tilsetningsstoffet. Det er derfor ikke bekymringer knyttet til dette. Det er også foreslått godkjent brukt i drikkevann, og skal merkes «Hvis tilsetningsstoffet gis via drikkevann må proteinoverskudd unngås». L-argininge er en ikke-essensiell aminosyre for de fleste voksne dyrearter, men er essensiell for fugler, fisk, sannsynligvis for reptiler og strengt karnivore dyr. EFSA konkluderer at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2018
Anvendelsesdato i EU
15.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro