Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 av 30. mars 2021 om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeieoleoresin fra frå jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og av gurkemeietinktur frå jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og hundar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/551 of 30 March 2021 concerning the authorisation of turmeric extract, turmeric oil, turmeric oleoresin from Curcuma longa L. rhizome as feed additives for all animal species and turmeric tincture from Curcuma longa L. rhizome as a feed additive for horses and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder gurgemeieekstrakt, gurgemeieolje, gurgemeieoleoresin og gurgemeietinktur fra Cumcuma longa L. rhizome var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som aromastoff og er regodkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer tilsetningsstoffene å være trygt for folkehelse og miljø innenfor visse restriksjoner. Det er gitt anbefalt størsteinnhold for en rekke arter. Siden gurkemeie er et kjent aromastoff i mat forventes det å ha samme effekt i fôr, og demonstrasjon av effekt er derfor ikke nødvending.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.03.2021
Anvendelsesdato i EU
20.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0551
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro