Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/591/EU av 1. oktober 2010 om godkjenning av et laboratorium i Russland som skal foreta serologiske tester for kontroll av rabiesvaksiners virkning

Commission Decision 2010/591/EU of 1 October 2010 authorising a laboratory in Russia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium i Russland for serologisk testing av hund, katt og ilder for kontroll av antistofftiter etter rabiesvaksinering. Laboratoriet er: Federal Centre for Animal Health (FGI "ARRIAH"), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia, og godkjenningen gjelder fra 15. oktober 2010. Rettsakten har særlig betydning for personer i Russland som ønsker å innføre hund, katt eller ilder til Norge. Nå blir enda et laboratorium i Russland ført opp på listen over laboratorier som kan benyttes for å dokumentere tilstrekkelig motstandskraft mot rabies hos dyr som skal innføres til rabiesfrie stater i EU/EØS-området.

Merknader
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersielle innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Et viktig element i norske krav er dokumentasjon av et tilstrekkelig høyt antistoffnivå som beskytter dyret mot rabies. Hjemmesidene våre har en direkte lenke til EU-kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne antistoffkontrollen. Listen, som tidligere var en del av selve forskriften, offentliggjøres fra 2010 av kun på nettet. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre noen endringer i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2010
Anvendelsesdato i EU
15.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 612-612
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0591
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro