Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for testing av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/91/EU av 10. februar 2011 om godkjenning av et laboratorium i Republikken Korea for å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksineringer

Commission Decision 2011/91/EU of 10 February 2011 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium i Republikken Korea (Sør-Korea) for serologisk testing av hund, katt og ilder for kontroll av antistofftiter etter rabiesvaksinering.

Laboratoriet er: Komipharm International Co. Ltd, 1236-6 Jeoungwang-dong,420-450 Siheung-si, Gyeonggi-do, South Korea, og godkjenningen gjelder fra 1. mars 2011.

Rettsakten har særlig betydning for personer i Sør-Korea som ønsker å innføre hund, katt eller ilder til Norge. Nå blir enda et laboratorium i Sør-Korea ført opp på listen over laboratorier som kan benyttes for å dokumentere tilstrekkelig beskyttelse mot rabies hos dyr som skal innføres til rabiesfrie stater i EU/EØS-området.

Merknader
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Et viktig element i norske krav er dokumentasjon av et tilstrekkelig høyt antistoffnivå som beskytter dyret mot rabies. Hjemmesidene våre har en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne antistoffkontrollen. Listen, som tidligere var en del av selve forskriften, offentliggjøres fra 2010 av kun på nettet. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre noen endringer i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2011
Anvendelsesdato i EU
01.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 613-613
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro