Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 av 26. juli 2016 om godkjenning av laboratorier i Republikken Korea til å foreta serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1235 of 26 July 2016 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir et laboratorium i Sør-Korea ny godkjenning til å foreta testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Laboratoriet mistet godkjenningen sin i 2015 da det ikke besto den årlige ferdighetsprøven i regi av Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy). I 2016 har det imidlertid bestått og oppfyller dermed godkjenningskravet. Laboratoriet er:

Choong Ang Vaccine laboratory
1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu
Daejeon, 34055
Republic of Korea

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medføring ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner et laboratorium til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialområdet for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 5-6
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro