Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/450 av 25. november 2022 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/23 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer rekkefølgen CCPer skal betale godtgjørelsen nevnt i artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) 2021/23, maksimalt antall år som disse sentrale motpartene skal bruke en andel av årlig fortjeneste for slike betalinger til besittere av instrumenter som anerkjenner et krav på deres fremtidig fortjeneste og maksimal andel av overskuddet som skal brukes til disse betalingene

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/450 of 25 November 2022 supplementing Regulation (EU) 2021/23 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the order in which CCPs are to pay the recompense referred to in Article 20(1) of Regulation (EU) 2021/23, the maximum number of years during which those CCPs are to use a share of their annual profits for such payments to possessors of instruments recognising a claim on their future profits and the maximum share of those profits that is to be used for those payments

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) It is necessary to ensure that non-defaulting clearing members eligible for the recompense referred to in Article 20(1) of Regulation (EU) 2021/23 are treated in a fair manner. Therefore, where there is a split between cash payments and instruments recognising a claim on future profits, the allocation between the cash payments and those instruments should be identical for all non-defaulting clearing members that
have to be recompensed.

(2) According to Article 20(1) of Regulation (EU) 2021/23, the competent authority of a CCP may require a CCP to recompense the clearing members for their loss through the issuance of instruments recognising a claim on the future profits of that CCP. The issuance of such instruments, and the ensuing claims on the CCP’s future profits, should however not jeopardise the viability of the CCP and its ability to meet its
investment needs, nor diminish the attractiveness of the CCP for its shareholders and external investors over a long period. To diminish that risk, it is appropriate to lay down that the annual claims on the future profits of a CCP should not exceed 70 % of the CCP’s annual profits, and that such instruments and claims should not exceed a period of more than ten years.

(3) This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted to the Commission by the European Securities and Markets Authority.

(4) The European Securities and Markets Authority conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the advice of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.11.2022
Anvendelsesdato i EU
23.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet