Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2010 av 23. april 2010 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 357/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 357/2010 av 23. april 2010 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Forordning (EU) nr. 357/2010 omhandler securityprosedyrer for leveranse av væske, spraybokser og gele samt forseglbare poser som skal selges på flyside.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) nr. 357/2010 anses EØS-relevant og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering
Forordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 2008 inneholdt securityprosedyrer for leveranser av væske og forseglbare poser til flyside, men denne forordningen ble opphevet 29. april 2010. Fordning (EU) nr. 185/2010 erstatter forordning (EF) nr. 820/2008, men inneholder ikke securityprosedyrer for leveranser av væske og forseglbare poser. For å beskytte sivil luftfart mot anslag mot sikkerheten, anses det viktig at securityprosedyrer for leveranser av væske, spraybokser og gele samt forseglbare poser som skal selges på flyside, blir opprettholdt. Av den grunn har Kommisjonen vedtatt forordning (EU) nr. 357/2010 slik at nevnte securityprosedyrer nå er en del av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EU) nr. 185/2010.

Konklusjon
Samferdselsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering, følgelig ansees rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 357/2010 ble vedtatt 23. april 2010 og forordningen trådte i kraft i EU 29. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 186-187
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0357
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro