Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU av 12. september 2012 om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens II) med hensyn til datoene for dets innarbeiding og anvendelse, samt datoen for oppheving av visse direktiver

Directive 2012/23/EU of the European Parliament and of the Council of 12 September 2012 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2014)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU ble vedtatt 12. september 2012 for å utsette fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet, ettersom arbeidet med endringer i Solvens II-direktivet gjennom Omnibus II-direktivet har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Direktiv 2012/23/EF innebærer at gjennomføringsfristen for de fleste av Solvens II-direktivets bestemmelser endres fra 31. oktober 2012 til 30. juni 2013. Ikrafttredelsestidspunktet for de fleste bestemmelsene endres fra 1. januar 2013 til 1. januar 2014.
Vurdering

Solvens II blir ytterligere utsatt ved direktiv 2013/58/EU og det kommende Omnibus II-direktivet.

Status
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU, som utsetter innføring av Solvens II, ble vedtatt i EU 12. september 2012, og innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.09.2012
Anvendelsesdato i EU
15.09.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 504-505
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro