Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 av 22. august 2016 om retting av den tyskspråklige versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2283 of 22 August 2016 correcting the German language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Sammendrag av innhold
Forordninger endrer kun tysk språkversjon av utfyllende regler til Solvens II, den såkalte Solvens II-forordningen (32015R0035).

Vurdering
Revidert tysk versjon av Solvens II-forordningen tas inn i EØS-avtalen, men har ingen konsekvens for norsk lovgivning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.08.2016
Anvendelsesdato i EU
18.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2283
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro