Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, kalsiumkarbonat, kaptan, karbondioksid, cymoksanil, dimetomorf, etefon, ekstrakt fra tétre, famoksadon, fettdestillasjonsrester, fettsyrer C7 til C20, flumioksazin, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberellin, heptamaloksyloglukan, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, metazaklor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, propamokarb, prohiokonazol, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett, S-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances aluminium ammonium sulphate, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, calcium carbonate, captan, carbon dioxide, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, extract from tea tree, famoxadone, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, flumioxazine, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, heptamaloxyloglucan, hydrolysed proteins, iron sulphate, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, plant oils/rape seed oil, potassium hydrogen carbonate, propamocarb, prothioconazole, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole and urea

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Part A of the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 sets out the active substances deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009.

(2) Commission Implementing Regulation (EU) 2020/869 extended the approval period of the active substances famoxadone and flumioxazine until 30 June 2021 and of the active substances beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, captan, dimethomorph, ethephon, fluoxastrobin, folpet, formetanate, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor until 31 July 2021. Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1160 extended the approval period of the active substances aluminium ammonium sulphate, aluminium silicate, calcium carbonate, carbon dioxide, extract from tea tree, fat distillation residues, fatty acids C7 to C20, gibberellic acid, gibberellins, hydrolysed proteins, iron sulphate, plant oils/rape seed oil, potassium hydrogen carbonate, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole and urea until 31 August 2021. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/195 extended the approval period of the active substances metazachlor and cymoxanil until 31 July 2021 and 31 August 2021, respectively. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1527 extended the approval period of the active substance heptamaloxyglucan until 31 May 2021.

(3) The approval of the active substance flurochloridone is set to expire on 31 May 2021 in accordance with Commission Directive 2011/34/EU .

(4) Applications for the renewal of the approval of those substances were submitted in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012 .

(5) Due to the fact that the assessment of those active substances has been delayed for reasons beyond the control of the applicants, the approvals of those active substances are likely to expire before a decision has been taken on their renewal. It is therefore necessary to extend their approval periods.

(6) In addition, an extension of the approval period is required for the active substances benthiavalicarb, calcium carbonate, dimethomorph, ethephon, fluoxastrobin, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole and urea to provide the time necessary to carry out an assessment relating to endocrine disrupting properties of those active substances in accordance with the procedure set out in Articles 13 and 14 of Implementing Regulation (EU) No 844/2012.

(7) As regards cases where the Commission is to adopt a Regulation providing that the approval of an active substance referred to in the Annex to this Regulation is not renewed because the approval criteria are not satisfied, the Commission is to set the expiry date at the same date as before this Regulation or at the date of the entry into force of the Regulation providing that the approval of the active substance is not renewed, whichever date is later. As regards cases where the Commission is to adopt a Regulation providing for the renewal of an active substance referred to in the Annex to this Regulation, the Commission will endeavour to set, as appropriate under the circumstances, the earliest possible application date.

(8) Implementing Regulation (EU) No 540/2011 should therefore be amended accordingly.

(9) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet