Forbud mot en svensk type vedhuggingsmaskin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1085 av 2. juli 2015 om et tiltak truffet av Sverige i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF om å forby omsetning av vedhuggingsmaskinene Hammars vedklipp 5,5 hk og Hammars vedklipp 7,5 hk som produseres av Hammars Verkstad AB

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1085 of 2 July 2015 on a measure taken by Sweden, in accordance with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council, to prohibit the placing on the market of firewood machines Hammars vedklipp 5,5 hk and Hammars vedklipp 7,5 hk manufactured by Hammars Verkstad AB

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 02.07.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Sverige har underrettet Kommissionen om en foranstaltning for at forbyde markedsføringen af brændehugningsmaskinerne Hammars vedklipp 5,5 hk og Hammars vedklipp 7,5 hk, der fremstilles af Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Sverige.

(2) Brændehugningsmaskinerne er CE-mærkede i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF.

(3) Som grund til foranstaltningen oplyste Sverige, at brændehugningsmaskinerne ikke opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i 1.1.2 (Principper for integrering af sikkerheden) og 1.3.7 (Bevægelige dele) i bilag I til direktiv 2006/42/EF, da maskinerne ikke har afskærmninger eller beskyttelsesudstyr, der beskytter mod risici i forbindelse med bevægelige dele.

(4) Kommissionen opfordrede Hammars Verkstad AB til at fremsætte bemærkninger til den foranstaltning, Sverige har truffet.

(5) Hammars Verkstad svarede Kommissionen, at en brændehugningsmaskine, der erstatter både sav og brændekløver, set som system indebærer en langt mindre risiko for brugerne. Kommissionen bad producenten om dokumentation for påstanden vedrørende risikoklassificeringen som led i overensstemmelsesvurderingen. Der er ikke modtaget svar.

(6) Det fremgår af den dokumentation, der er fremlagt af Sverige, at brændehugningsmaskinerne Hammars vedklipp 5,5 hk og Hammars vedklipp 7,5 hk, der fremstilles af Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Sverige, ikke opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i direktiv 2006/42/EF, og at denne manglende overholdelse indebærer alvorlige skadesrisici for brugerne. Den foranstaltning, som Sverige har truffet, bør derfor betragtes som berettiget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.07.2015
Anvendelsesdato i EU
24.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet