Forbedring av voksnes ferdigheter

Tittel

Rådsrekommandasjon (EU) 2016/1224 av 19. desember 2016 om ordninger til forbedring av ferdigheter: nye muligheter for voksne

Council Recommendation (EU) 2016/1224 of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults

Siste nytt

Høring om initiativet for evaluering av rekommandasjonen igangsatt av Kommisjonen 16.1.2021 med frist 17.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Rådets pressemelding 19.12.2016, engelsk utgave)

New opportunities for adults

The Council adopted a recommendation on new opportunities for adults (upskilling pathways) (formerly "Skills Guarantee") (14601/16).

The recommendation aims to provide opportunities for low-skilled adults to acquire a set of skills, knowledge and competences relevant for the labour market and active participation in society. It is also one of the proposals included in the "Skills package" presented by the Commission in June.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
24.12.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet