Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv/forordning om et felles europeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle offentliggjort av bedrifter

(In preparation) Proposal for a Directive/Regulation of the European Parliament and of the Council for a European single access point for financial and non-financial information publicly disclosed by companies

Siste nytt

Notat lagt fram av Kommisjonen 18.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 18.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.12.2020)

Finansiel gennemsigtighed: et fælles EU-adgangspunkt for selskabsoplysninger

Om dette initiativ

Virksomheder i EU skal offentliggøre visse oplysninger (f.eks. finansieringsoversigter og data om bæredygtig finansiering).

Med udgangspunkt i projektet "European inancial transparency gateway" vil vi med dette initiativ oprette et fælles EU-adgangspunkt for finansielle og ikke-finansielle selskabsoplysninger. Webportaler og andre værktøjer skal give investorerne hurtig og nem adgang til informationerne, uden at virksomhederne pålægges unødige byrder.

Nogle af dataene vil være tilgængelige i maskinlæsbart format, hvilket gør det lettere for brugerne at søge efter og sammenligne oplysninger.

Køreplaner

Feedbackperiode: 18 december 2020 - 15 januar 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2020)7748392

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet