Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR)

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 555/2014 av 15. mai 2014 om deltakelse av EU i Det europeiske metrologiprogrammet for forskning og innovasjon (EMPIR) som er etablert i felleskap av flere medlemsland

Decision No 555/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the participation of the Union in a European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) jointly undertaken by several Member States

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 07.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, engelsk utgave)

Objectives of the proposal
This proposal concerns the participation by the European Union in the European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) undertaken by several Member States.

In line with the Europe 2020 strategy, the Innovation Union flagship initiative and the European Research Area and Horizon 2020, the overarching goal of this initiative is to address the challenges faced by the European Metrology Research System and to maximise the benefits of improved measurement solutions for Europe. The overall objectives of EMPIR are to:

• Provide integrated and fit-for-purpose metrology solutions supporting innovation and industrial competitiveness and measurement technologies to tackle societal challenges such as health, environment and energy including support to policy development and implementation;

• Create an integrated European Metrology Research system with critical mass and active engagement at regional, national, European and international level.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2014
Anvendelsesdato i EU
27.06.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet