Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem

Tittel

Rådsdirektiv 76/767/EEC av 27 juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem

Council Directive 76/767/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for pressure vessels and methods of inspecting them

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonen vil i løpet av 2009 legge fram forslag til nytt direktiv som innarbeider dette og tre andre direktiver og senere endringer av disse i en felles, samlet rettsakt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.07.1976
Gjennomføringsfrist i EU
30.01.1978
Anvendelsesdato i EU
30.01.1978

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet