EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1845 av 20. oktober 2021 om endring av beslutning (EU) 2017/175 med hensyn til gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til overnatningssteder og de tilhørende krav til vurdering og kontroll

Commission Decision (EU) 2021/1845 of 20 October 2021 amending Decision (EU) 2017/175 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria for tourist accommodation and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøpåvirkning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU-miljømærket. Der skal fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(2) Kommissionen har ved afgørelse (EU) 2017/175 fastsat EU-miljømærkekriterier for produktgruppen "overnatningssteder". Gyldigheden af disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation udløber den 26. januar 2022.

(3) I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017 har Kommissionen sammen med EU's Miljømærkenævn vurderet og bekræftet, at produktgruppen "overnatningssteder" er relevant, og at denne produktgruppes nuværende EU-miljømærkekriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation fortsat er relevante og formålstjenlige.

(4) I overensstemmelse med konklusionerne fra kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017 prioriterer Kommissionen sammen med EU's Miljømærkenævn gennemførelsen af en række foranstaltninger for at øge udbredelsen af EU-miljømærket for denne produktgruppe og fremme det som et værdifuldt redskab til bæredygtig genopretning.

(5) Gyldigheden af EU-miljømærkekriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i afgørelse (EU) 2017/175, bør derfor forlænges, således at Kommissionen kan revidere denne produktgruppe, når sektoren er blevet genoprettet.

(6) Forlængelsens varighed bør være tilstrækkelig lang til, at revisionsprocessen kan færdiggøres, og til at tilvejebringe et pålideligt perspektiv, der skaber kontinuitet på markedet for nuværende og fremtidige licensindehavere, så de kan bevare fordelene ved EU-miljømærket for de af deres produkter, der er tildelt mærket.

(7) Afgørelse (EU) 2017/175 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
11.11.2021
Opphører å gjelde
30.06.2025

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet