Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om flerårig rullerende planlegging

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 20. oktober 2020 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 om opprettelse av flerårig rullerende planlegging

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 20 October 2020 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2020/256 establishing a multiannual rolling planning

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/256 blev den flerårige rullende planlægning for dataindsamling i henhold til forordning (EU) 2019/1700 fastlagt fra 2021 til 2028.

(2) For at sikre, at den flerårige rullende planlægning virker efter hensigten og er i overensstemmelse med brugernes behov, er det nødvendigt at tilpasse den ved at angive det ad hoc-emne, der skal være omfattet af ad hoc-modulet for 2023 under den europæiske undersøgelse af indkomstforhold og levevilkår, da dette emne ikke var kendt på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2020/256.

(3) Tilpasningerne af den flerårige rullende planlægning skal træde i kraft senest 24 måneder før begyndelsen af hver dataindsamlingsperiode som angivet i planlægningen for dataindsamlinger på årsbasis eller hyppigere.

(4) Delegeret forordning (EU) 2020/256 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet