Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om flerårig rullerende planlegging

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 om opprettelse av flerårig rullerende planlegging

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) 2020/256 establishing a multiannual rolling planning

Siste nytt

Høring om utkast til delegert forordning igangsatt av Kommisjonen 8.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, engelsk utgave)

(1) Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2564 established a multiannual rolling planning for the collection of data under Regulation (EU) 2019/1700 from 2021 to 2028.

(2) To ensure the effectiveness and consistency of the multiannual rolling planning with users’ needs, it is necessary to adapt it by specifying the ad-hoc subject to be covered by the ad-hoc module for 2023 under the European Survey for Income and Living conditions as this was not known at the time of adoption of Regulation (EU) 2020/256.

(3) The adaptations of the multiannual rolling planning are to enter into force no later than 24 months before the beginning of each data collection period as specified in the planning for annual or infra‐annual data collection.

(4) Delegated Regulation (EU) 2020/256 should therefore be amended accordingly.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet