Europeisk rammeverk for markeder for kryptoaktiva

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om markeder for kryptoaktiva og om endring av direktiv (EU) 2019/1937

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937

Del av:

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (del av Kommisjonens pressemelding av 24.9.2020 om den digitale finanspakken)

Lovgivningsforslag om kryptoaktiver: udnytte muligheder og begrænse risici

Kommissionen har i dag for første gang fremsat et forslag om ny lovgivning om kryptoaktiver (dvs. en digital repræsentation af værdier eller rettigheder, der kan lagres og handles elektronisk). Forordningen om markeder for kryptoaktiver vil fremme innovation, samtidig med at den bevarer den finansielle stabilitet og beskytter investorer mod risici. Dette vil skabe juridisk klarhed og retssikkerhed for udstedere og udbydere af kryptoaktiver. De nye regler vil give operatører, der er godkendt i et EU-land, mulighed for at levere deres tjenesteydelser i hele EU ("pasordningen"). Beskyttelsestiltag omfatter kapitalkrav, deponering af aktiver, en obligatorisk procedure for klageindehavere, som investorer har adgang til, og investors rettigheder i forhold til udstederen. Udstedere af væsentlige kryptoaktiver med sikkerhedsstillelse i aktiver (de såkaldte "stablecoins") vil blive omfattet af strengere krav (f.eks. med hensyn til kapital, investorrettigheder og tilsyn).

Kommissionen fremlægger samtidig en pilotordning for markedsinfrastrukturer, som har til formål at afprøve handel og afvikling af transaktioner med finansielle instrumenter i form af kryptoaktiver. Pilotordningen udgør en såkaldt "sandkassetilgang" — eller kontrolleret miljø — som giver mulighed for midlertidige undtagelser fra eksisterende regler, så reguleringsmyndigheder kan opnå erfaring med brugen af distributed ledger-teknologi i markedsinfrastrukturer, hvor det samtidig sikres, at de kan tackle risici forbundet med investorbeskyttelse, markedsintegritet og finansiel stabilitet. Hensigten er, at virksomheder kan afprøve og lære mere om, hvordan de eksisterende regler fungerer i praksis.