Europeisk rammeverk for lærlinger

Tittel

Rådsrekommandasjon (EU) 2018/502 av 15. mars 2018 om ei europeisk ramme for effektiv lærlingutdanning av god kvalitet

Council Recommendation (EU) 2018/502 of 15 March 2018 on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.10.2018)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har vedtatt en rekommandasjon om et europeisk rammeverk for gode og effektive lærlingeutdanninger. I rekommandasjonen er det utviklet 14 kriterier for å kunne utvikle gode og effektive lærlingeutdanninger. For å vurdere lærlingeutdanningens kvalitet og relevans er syv kriterier for læring og arbeidsvilkår 1) skriftlig kontrakt, 2) læringsutbytte, 3) pedagogiske støtte, 4) arbeidsplassen, 5) lønn og/eller godtgjørelse, 6) sosiale rettigheter og 7) HMS. Videre er også syv kriterier for rammebetingelser, 8) retningslinjer for samarbeid, 9) inkludering av arbeidslivets parter, 10) vurdering av økonomisk/ikke-økonomisk støtte, 11) fleksible læringsløp og mobilitet, 12) yrkesveiledning, 13) åpenhet og 14) kvalitetssikring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rekommandasjonen vil ikke medføre noen endringer i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rekommandasjonen får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Rekommandasjonen vurderes EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rekommandasjonen er vedtatt av Europakommisjonen 15. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 126-131
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018H0502(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro