Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning

Tittel

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2006/961/EF av 18. desember 2006 om transnasjonal mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål (Europeisk kvalitetspakt om mobilitet)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Kunnskapsdepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Sammendrag av innhold
Rekommandasjonen er utarbeidet i form av en pakt (charter), dvs. et ikke-juridisk bindende dokument. Hensikten er å knesette prinsipper for bedre effektivitet og måloppnåelse for all slags organisert mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål, samt især å fastsette en kvalitetsreferanse for alle mobilitets­aktiviteter i EUs program for livslang læring for perioden 2007-2013 (KOM (2004) 474).

Europakommisjonen mener pakten skal kunne anvendes på internasjonale mobilitetsopphold som del av all slags typer utdanning og opplæring: formell og uformell; av kort og lang varighet; ved skole, universitet/høgskole og i bedrift; for unge og voksne, osv. I tillegg skal den kunne anvendes for mobilitet i arbeidssammenheng.

Pakten bygger på en rekke rekommandasjoner og handlingsplaner om mobilitet fra de siste årene, især europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/613/EF om mobilitet for studenter, lærlinger, frivillige, lærere og instruktører. Mobilitetskvalitetscharteret fastsetter 10 prinsipper for god mobilitet:

1) Veiledning og informasjon;
2) Læringsplan/-avtale;
3) Individualisering (tilpasning til den enkeltes planer for læring);
4) Generelle forberedelser;
5) Språkopplæring;
6) Praktisk og logistisk støtte;
7) Mentor-/fadderordning;
8) Godkjenning/innpassing;
9) Reintegrering og evaluering;
10) Klar ansvarsfordeling.

Merknader
Rekommandasjonen er ikke bindende, og derfor er det ingen forpliktelse for EØS/EFTA-landene å integrere den i avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Kunnskapsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2005
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.2006
Anvendelsesdato i EU
19.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 565-569
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006H0961
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro