EU-rammeverk for passasjerrettigheter

Tittel

(Under vurdering) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv/forordning om passasjerrettigheter

(Under consideration) Proposal for a Directive/Regulation of the European Parliament and of the Council on passenger rights

Siste nytt

Norsk høring om Kommisjonens initiativ og høring om gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.9.2022 med frist 18.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.12.2021)

Rejser: bedre beskyttelse af passagerer og deres rettigheder

Fair mobilitet betyder også beskyttelse af passagerer og deres rettigheder som fremhævet i Kommissionens strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet (tiltag 63 og 64).

Kommissionen vil gennemgå lovrammen for passagerrettigheder, herunder for at sikre dens modstandsdygtighed over for omfattende rejseafbrydelser, inklusive mulighederne for multimodale billetter

Den vil vurdere mulighederne og, hvis det er relevant, foreslå en passende finansiel beskyttelsesordning for at beskytte passagerer mod risikoen for en likviditetskrise eller insolvens med hensyn til refusion af billetter og om nødvendigt hjemtransport

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 20 december 2021 - 17 januar 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en konsekvensanalyse - Ares(2021)7881104

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Samferdselsdepartementet
Høring
Høring publisert
22.09.2022
Høringsfrist
18.11.2022