EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om digital operasjonell sikkerhet for finanssektoren og om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014

Del av:

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 26.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (del av Kommisjonens pressemelding av 24.9.2020 om den digitale finanspakken)

Lovgivningsforslag om digital operationel modstandsdygtighed: hindring af cyberangreb og forbedring af overblikket over eksterne tjenesteydelser

Teknologivirksomheder bliver stadig mere vigtige på finansområdet, både som IT-leverandører til finansielle virksomheder samt som leverandører af egne finansielle tjenesteydelser. Lovgivningsforslaget om digital operationel modstandsdygtighed, der fremsættes i dag, har til formål at sikre, at alle deltagere i det finansielle system har indført de nødvendige beskyttelsestiltag for at begrænse cyberangreb og andre risici. I den foreslåede lovgivning stilles der krav om, at alle virksomheder skal sikre, at de kan klare alle typer af forstyrrelser og trusler forbundet med informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Med det forslag, der fremsættes i dag, indføres der også en tilsynsramme for IKT-udbydere, f.eks. udbydere af cloudcomputing-tjenester.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet