EU-konkurranserett: oppdatering av retningslinjene om markedsavgrensning

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsmeddelelse om oppdatering av retningslinjene om markedsavgrensning innen EUs konkurranserett

(In preparation) Commission Notice on updating the market definition for the purposes of Community competition law

Siste nytt

Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 19.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 16.2.2022

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.1.2022)

EU's konkurrencelovgivning: ajourføring af meddelelsen om markedsafgrænsning (revision)

Markedsafgrænsninger bruges i EU's konkurrencelovgivning til at fastlægge grænserne for konkurrence mellem virksomheder.

I 1997 udsendte Kommissionen meddelelsen om markedsafgrænsning for at forklare sin metode til at definere relevante produkter og geografiske markeder.

Efter en evaluering vil vi med dette initiativ revidere meddelelsen for at sikre, at den er korrekt og ajourført. Den skal også fastlægge en klar, konsekvent og tilgængelig metode til markedsafgrænsning i kartel- og fusionssager på tværs af sektorerne.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 19 januar 2022 - 16 februar 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en evaluering - Ares(2022)415975