EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa

Tittel

(Under forberedelse) Rådsrekommandasjon om mobilitet av unge volontører i Europa

(In preparation) Council recommendation on the mobility of young volunteers across the European Union

Siste nytt

Høring om initiativet for planlagt rekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 28.4.2021 med frist 21.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 11.2.2021)

Unges frivillige arbejde: opdatering om arbejde på projekter i andre EU-lande

Om dette initiativ

Denne opdatering indeholder anbefalinger til EU-landene om at gøre det nemmere for unge at deltage i projekter for frivillige i hele EU, bl.a. inden for rammen af det europæiske solidaritetskorps.

Formålet med opdateringen er at:

• fjerne administrative, juridiske og økonomiske hindringer

• afstemme forventningerne med organisationer, der deltager i projekter, som involverer flere lande

• hjælpe disse organisationer med at opbygge den nødvendige kapacitet til at tilbyde sikre aktiviteter af høj kvalitet med reel uddannelsesmæssig værdi.

Køreplaner

Feedbackperiode: 10 februar 2021 - 10 marts 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)1160553