Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/543 av 23. januar 2018 om retting av den spanske språkutgaven til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker samt kombinasjonsløsninger av varmtvannsbereder og solfangersystem

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/543 of 23 January 2018 correcting the Spanish language version of Commission Delegated Regulation (EU) No 812/2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 er der to fejl i bilag II, tabel 1, søjle M, række B og C, hvor der er en forskel i formlen for tærsklerne for vandvarmere af størrelse M.

(2) Den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 812/2013 bør derfor ændres. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.01.2018
Anvendelsesdato i EU
26.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0543
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro