Energimerking av mobiltelefoner og nettbrett

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av mobiltelefoner og nettbrett

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of mobile phones and tablets

Siste nytt

Høring om initiativet for energimerkeforordning igangsatt av Kommisjonen 31.5.2021 med frist 23.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

Energimærkning af mobiltelefoner og tabletcomputere – oplysning af forbrugerne om miljøpåvirkning

Feedbackperiode: 31 maj 2021 - 23 august 2021 (midnat, dansk tid)

Målgruppe

Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Vi vil gerne indhente synspunkter fra borgere, statslige og ikkestatslige organisationer samt interessenter fra industrien med interesse for de potentielle krav til miljøvenligt design og energimærkning af mobiltelefoner og tablets. Målgruppen for denne offentlige høring er potentielt meget bred, herunder brugere, offentlige myndigheder, originaludstyrsfabrikanter, virksomheder (ofte små og mellemstore virksomheder), der beskæftiger sig med tjenesteydelser eller aktiviteter i forbindelse med disse produkter, såsom produktsamling, reparation og vedligeholdelse, samt ikkestatslige organisationer på miljø- og forbrugerområdet. Du kan indsende dit svar til den offentlige høring som privatperson eller som repræsentant for en organisation eller institution ved at udfylde spørgeskemaet.

Hvorfor en høring?

I 2020 blev der i en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi bebudet initiativer vedrørende hele produkternes livscyklus med det formål at sikre, at de anvendte ressourcer bevares i EU's økonomi så længe som muligt. Et af disse initiativer består af lovgivningsmæssige foranstaltninger for mobiltelefoner og tablets under direktivet om miljøvenligt design, så "udstyr designes med henblik på energieffektivitet og holdbarhed samt til at kunne blive repareret, opgraderet, vedligeholdt, genbrugt og genanvendt". Formålet med denne høring er at indsamle feedback fra alle interessenter om emneområder, hvor der potentielt kan indføres lovgivning, om brugernes vaner, præferencer og valg i forbindelse med køb, brug, reparation og bortskaffelse af mobiltelefoner og tablets og om de forventede virkninger af potentielle lovgivningsmæssige foranstaltninger på brugernes beslutninger. Resultaterne af denne høring vil give et værdifuldt input til Kommissionens arbejde med konsekvensanalysen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet