Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF av 18. september 2000 om energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.09.2000
Gjennomføringsfrist i EU
21.11.2001
Anvendelsesdato i EU
21.05.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 2.5.2002, p. 362-367
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2001
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.03.2002
Anvendes fra i Norge
26.03.2002

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro